Πρόσκληση2017 CEF Energy Call for Proposals

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ''ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ), θα υποστηρίξει έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και θα αξιολογήσει τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών μεταξύ των ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: 2017 CEF Energy Call for Proposals

Κωδικός Αναγνώρισης: CEF-Energy-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να καταστήσει δυνατή την προετοιμασία και εφαρμογή σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, η πρόσκληση πρέπει να συμβάλει στην υποστήριξη έργων ενεργειακής υποδομής κοινού ενδιαφέροντος που έχουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, αλλά τα οποία δεν λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική χρήση των δημόσιων επενδύσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €800,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

75%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ενέργεια

Δικαιούχοι:

Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Μιχάλης Χρυσάφης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
mchrysaphis@mcit.gov.cy
mchrysaphis@mfa.gov.cy
Τηλ.: +357 22 409323

 

Σημείο Επαφής EE:

INEA-CEF-Energy- calls@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter