ΚΛΕΙΣΤH

Information and training measures for workers' organisations


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Information and training measures for workers' organisations

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2017/002

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση αλλαγών στην απασχόληση και την εργασία, όπως επίσης και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο σε ΕΕ/διακρατικό επίπεδο όπως: ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, η ποιότητα εργασίας, η πρόβλεψη, η προετοιμασία και η διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, το πρασίνισμα της οικονομίας, η ευελιξία με ασφάλεια, δεξιότητες, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (εντός της ΕΕ), η μετανάστευση, η απασχόληση των νέων, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ισότητα των φύλων, η δράση στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, της ενεργού γήρανσης, της υγιέστερης και παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ενεργού ένταξης και της αξιοπρεπής εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,500,200

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/05/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους

Λειτουργός Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βύρωνος 7

1463 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22401865

Fax.: +357 22670993

Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.