ΚΛΕΙΣΤH

Copernicus Incubation Programme


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Copernicus Incubation Programme

Κωδικός Αναγνώρισης

260/G/GRO/COPE/17/10039

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να οργανώσει το πρόγραμμα Copernicus Incubation, το οποίο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της εκκόλαψη 20 νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη για κάθε χρόνο για 3 χρόνια. Ο δικαιούχος της παρούσας πρόσκλησης θα είναι υπεύθυνος για την τακτική διοργάνωση και επιλογή των καλύτερων νεοσύστατων επιχειρήσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Copernicus και οι οποίες θέλουν να εκκολαφθούν.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Διάστημα
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/04/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Δεν εφαρμόζεται

Σημείο Επαφής EE

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs 
Space Policy, Copernicus and Defence
Space Data for Societal Challenges and Growth
E-mail address: [email protected]
Office address: BREY 09/212 B-1049 Brussels, Belgium

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9092&lang=en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.