ΚΛΕΙΣΤH

Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/ 2016/015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση καινοτόμων διακρατικών σχεδίων για τη δοκιμή και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων πολιτικής και μηχανισμών παράδοσης που θα διασφαλίσουν και θα διευκολύνουν την ταχεία ένταξη των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν τους αιτητές ασύλου, τους πρόσφυγες και τα μέλη των οικογενειών τους. Ειδικά μέτρα με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας των μεταναστών, θα εξεταστούν ευνοϊκά.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική, όπως προκηρύχθηκε.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€14,200,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Επιμελητήρια
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

21/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

30/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντρέας Δημοσθένους
Λειτουργός Εργασίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση: Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401865
Φαξ: +357 22670993
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

 

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.