ΚΛΕΙΣΤH

Maritime Spatial Planning (MSP)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Maritime Spatial Planning (MSP)

Κωδικός Αναγνώρισης

EASME/EMFF/2016/1.2.1.6

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει τη δημιουργία και την εφαρμογή των Σχεδίων Ναυτικής Χωρικής σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. Οι ειδικοί στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: 1) να στηρίξει συγκεκριμένες δράσεις στα κράτη μέλη που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση ικανοτήτων για την εφαρμογή της οδηγίας και 2) η παροχή στήριξης για τη δημιουργία μόνιμων μηχανισμών για τη διασυνοριακή συνεργασία για τα Σχέδια Ναυτικής Χωρικής. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€5,900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/03/2017

Εθνικό Σημείο Επαφής

δ/ε

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.