ΠρόσκλησηEUROSTARS 2

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Οργανισμός EUREKA στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης που προσφέρει προς τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που υλοποιούν πανευρωπαϊκά ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: EUROSTARS 2

Κωδικός Αναγνώρισης: EUREKA/EUSTAR/0716

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία με φορείς του εξωτερικού και στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Για στατιστικούς λόγους τα έργα κατατάσσονται στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) που έχει ορίσει ο Οργανισμός EUREKA.
-ΘΕ1. Electronics, IT and Telecommunications Technology
-ΘΕ2. Industrial Manufacturing, Material and Transport
... -ΘΕ3. Other Industrial Technologies
-ΘΕ4. Energy Technology
-ΘΕ5. Chemistry, Physical and Exact Sciences
-ΘΕ6. Biological Sciences
-ΘΕ7. Agriculture & Marine Resources
-ΘΕ8. Agrofood Technology
-ΘΕ9. Measurements and Standards
-ΘΕ10. Technology for Protecting Humankind and the Environment
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν µπορούν να αφορούν σε έργα µε δραστηριότητες Βιοµηχανικής (Εφαρµοσµένης) Έρευνας ή/και δραστηριότητες Πειραµατικής Ανάπτυξης. Η διάρκεια των έργων µπορεί να κυµαίνεται από δώδεκα (12) έως τριάντα έξι (36) µήνες. Τα αποτελέσµατα των έργων αναµένεται να αφορούν στη δηµιουργία νέων ή την ουσιαστική αναβάθµιση υφιστάµενων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών ή µεθόδων παραγωγής. Ο χρονικός ορίζοντας αξιοποίησής τους ή/και εισαγωγή τους στην αγορά δεν θα ξεπερνά τα δύο (2) χρόνια.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €400,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

25-100%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
Ενέργεια
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Παροχείς Υπηρεσιών
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016Εθνικό Σημείο Επαφής:

 Ίρια Λουκαϊδου (Τηλ: +357 22205044, Ηλ. Ταχυδρομείο: iloucaidou@research.org.cy).

Σημείο Επαφής EE:

N/A

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.research.org.cy/EL/news/3971.html

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter