ΚΛΕΙΣΤH

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE (GPSD)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 2014-2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να τους δοθεί μεγαλύτερη δύναμη και να τεθούν στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς μέσα στο πλαίσιο ...

Τίτλος πρόσκλησης/προκήρυξης

JOINT ACTION - GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE (GPSD)

Κωδικός Αναγνώρισης

CONS-GPSD-2016

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες κοινές δράσεις θα πρέπει να βελτιώνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 2001 / 95 / ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων , μέσω της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση , την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών , πλην των τροφίμων .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€2,500,000

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

03/05/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/07/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cp/topics/19058-gpsd-01-2016. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.