ΚΛΕΙΣΤH

Training and Conferences


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Training and Conferences

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Kατάρτιση και Συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια ,μη κυβερνητικούς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις όπως η οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών εργαστηρίων , συνεδρίων με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και παράλληλα της επίτευξης ενός ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση . Οι ενέργειες κατάρτισης προορίζονται επίσης για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των κρατών μελών, των υπό ένταξη χώρών, των υποψήφιων χωρών, των κρατών μελών εκτός της ΕΕ και διεθνών δημόσιων οργανισμών προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών , εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλλες Υπηρεσίες
  • Δημόσια Διοίκηση

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

14/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/06/2016

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule-iii_en

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.