ΚΛΕΙΣΤH

HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Όνομα Υποπρογράμματος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η παρούσα προτεραιότητα αποσκοπεί στο να επιταχύνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να βοηθήσει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές ΜΜΕ να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR

Κωδικός Αναγνώρισης

H2020-CleanAir-2015-1

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το βραβείο του Ορίζοντα σχετικά με τα υλικά για καθαρό αέρα είναι ένα έπαθλο € 3 εκ που θα απονεμηθεί στο άτομο ή ομάδα που μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην ακόλουθη πρόκληση: να αναπτύξουμε την καλύτερη καινοτόμο λύση υλικού με γνώμονα τη μείωση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε αστικές περιοχές .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Άνεργοι
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Νέοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

23/01/2018

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you

Σημείο Επαφής EE

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

Ιστοσελίδα

https://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.