ΚΛΕΙΣΤH

EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

EU Network of Creative Hubs and Co-working Spaces

Κωδικός Αναγνώρισης

EAC/S08/2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη δημιουργία και την υποστήριξη ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου δημιουργικών κόμβων (hubs) και συνεργατικών χώρων (co-working spaces) για τους επαγγελματίες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση διατομεακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας όσον αφορά νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα διαχείρισης, δραστηριότητες εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων (peer learning) και τη δικτύωση μεταξύ των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Πολιτισμός

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

23/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s08_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.