Πρόσκληση



CALL OF THE RESEARCH PROGRAMME OF THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2015

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL

Περιγραφή Προγράμματος

Η διαχείριση του ταμείου έρευνας για τον άνθρακα και το χάλυβα ασκείται από την Επιτροπή βάσει αρχών παρεμφερών με εκείνες των προγραμμάτων τεχνικής έρευνας άνθρακα και χάλυβα της πρώην Ευρωπαϊκής ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: CALL OF THE RESEARCH PROGRAMME OF THE RESEARCH FUND FOR COAL AND STEEL 2015

Κωδικός Αναγνώρισης: RFCS-2015

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκλήση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων παρατίθενται στην αγγλική):
1.RFCS-01-2015 Coal, και
2.RFCS-02-2015 Steel

 

 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €43,100,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

50%-60%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015



Σημείο Επαφής EE:

rtd-steel-coal@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2015.html

Άλλοι Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Συνεταίρων: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
Ιστοσελίδα Αναζήτησης Συνεταίρων: http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ



Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter