ΚΛΕΙΣΤH

Call for proposals: Support of a common European network aiming at aligning the use of Building Information Modelling in public works


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Call for proposals: Support of a common European network aiming at aligning the use of Building Information Modelling in public works

Κωδικός Αναγνώρισης

180/G/GRO/IMA/15/118323

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αναπτύξει τις δραστηριότητες , τα έργα και τις δράσεις και μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την εισαγωγή και τις προδιαγραφές για το Building Innovation Modelling (BIM) σε δημόσια έργα στην Ευρώπη .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€115,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Άτομα με Αναπηρία
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Εθνικά Σημεία Επαφής - NCPs
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Άνεργοι
 • Εργαζόμενοι
 • Εργοδότες
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Νέοι
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Αδρανείς Γυναίκες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/05/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

10/08/2015

Σημείο Επαφής EE

 [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.