ΚΛΕΙΣΤH

Towards EU Regional Economic Convergence (TREC) - Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and technology centres


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Towards EU Regional Economic Convergence (TREC) - Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and technology centres

Κωδικός Αναγνώρισης

179/G/GRO/PPA/15/8641

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να ξεκινήσει πιλοτικά προγράμματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ συστάδων επιχειρήσεων και των σχετικών κέντρων τεχνολογίας . Αυτά τα πιλοτικά έργα θα πρέπει να συνάδουν με τις περιφερειακές προτεραιότητες την έξυπνη εξειδίκευση , την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης και την επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής σύγκλισης σε ολόκληρη την ΕΕ .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€500,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Άλλοι Δικαιούχοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

27/04/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/07/2015

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.