ΚΛΕΙΣΤH

Hercule III


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Hercule III

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Φέτος , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 14,1 εκατ ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος για την καταπολέμηση της απάτης Hercule III για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης , της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€14,100,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αλλη Θεματική Κατηγορία
  • Δημόσια Διοίκηση

Δικαιούχοι

  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

29/09/2015

Σημείο Επαφής EE

Alina BUREA 
Spokesperson 
European Anti-Fraud Office (OLAF) 
Phone: +32 2 295 73 36 
E-mail: [email protected] 
http://ec.europa.eu/anti_fraud

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2015/20150408_01_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.