ΚΛΕΙΣΤH

Union Civil Protection Mechanism Exercises


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Union Civil Protection Mechanism Exercises

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας Ασκήσεις 2015 αποσκοπεί στη στήριξη ασκήσεων που προσομοιώνουν την κατάσταση και τις συνθήκες των σοβαρών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ( που οφείλονται σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ) .

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

85%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

26/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κυριάκος Χατζηγεωργίου

Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας

[email protected]

τηλ: 22403448

φαξ: 22315638

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/echo/node/3619

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.