ΚΛΕΙΣΤH

Support for social dialogue


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Τίτλος πρόσκλησης/προκήρυξης

Support for social dialogue

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2015/001

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προσαρμογήτου κοινωνικού διαλόγου  για τις αλλαγές στην απασχόληση και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την εργασία , όπως είναι η αντιμετώπιση εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η ποιότητα της εργασίας, η πρόβλεψη, η προετοιμασία και η διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης, το πρασίνισμα της οικονομίας , η ευελιξία και ασφάλεια, οι δεξιότητες, (εντός της ΕΕ) κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, η μετανάστευση, η απασχόληση των νέων, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ισότητα των φύλων, η δράση στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, η ενεργός γήρανση , η παράταση του επαγγελματικού βίου, η ενεργός ένταξη και η αξιοπρεπή εργασία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8,865,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Απασχόληση

Δικαιούχοι

  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
  • Εργοδότες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

22/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/06/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής

Μικαέλα Παπαδοπούλου

Διοικητική Λειτουργός Α

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βύρωνος 7

1463 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22401865

Fax.: +357 22670993

Email: [email protected]

 

Σημείο Επαφής EE

[email protected]

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=422&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.