ΠρόσκλησηWater Challenges for a Changing World

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην επιστήμη ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Water Challenges for a Changing World

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Δίκτυο Water Works 2014, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» προγραμματίζει να ανακοινώσει Κοινή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων το Μάρτιο του 2015.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο κύριος θεματικός στόχος της Πρόσκλησης αναμένεται να είναι ο εξής:

Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services:

  • for Water Treatment, Reuse, Recycling and Desalination;
  • for Water Resources Management;
  • to Mitigate Impacts of Extreme Events.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €20,000,000

Θεματικές Κατηγορίες: 

Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2015Εθνικό Σημείο Επαφής:

Δρ Άννα Μαρία Χριστοφόρου (+357 22205043, amchristoforou@research.org.cy).

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.waterjpi.eu/

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter