ΠρόσκλησηSustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην επιστήμη ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Sustainable and Resilient Agriculture For Food And Non-Food Systems

Κωδικός Αναγνώρισης: SURPLUS

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές Αλλαγές» (Ακρωνύμιο: FACCE– JPI).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

H Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού FACCE στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επικεντρώνονται στην αειφόρο γεωργία, στην ασφάλεια τροφίμων και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές. Το Δίκτυο επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιο-οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας.

Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργική παραγωγή για κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και η διαμόρφωση ασφαλούς και ποιοτικής διατροφικής αλυσίδας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές κλιματικές αλλαγές.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην Κοινή Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Ευρωπαϊκού Έργου με ακρωνύμιο «SURPLUS». Το Έργο «SURPLUS» συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο σχεδίου ERANET COFUND. Στο Έργο συμμετέχουν είκοσι (20) Ευρωπαϊκοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και στοχεύει στη δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων με ερευνητικές υποδομές στον τομέα της εντατικοποιημένης γεωργίας και ειδικότερα στους τομείς της παραγωγής και μετατροπής βιομάζας από συστήματα τροφίμων ή μη, στον ευρωπαϊκό χώρο.

Κύριος στόχος της Δράσης «Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά ... Περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €235,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Δεν καθορίζεται, εξαρτάται από την κοινοπραξία

Θεματικές Κατηγορίες: 

Αγροτική Ανάπτυξη
Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία
Ενέργεια
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015Εθνικό Σημείο Επαφής:

Δρ Ρεβέκκα Χρυσάφη

Email: rchrysafi@research.org.cy

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.research.org.cy/EL

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter