ΠρόσκλησηTransnational SOLAR-ERA.NET Calls PV3 and CSP3 (pre-proposal)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Περιγραφή Προγράμματος

Το M-ERA.NET είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει και να ενισχύσει το συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας στην επιστήμη ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Transnational SOLAR-ERA.NET Calls PV3 and CSP3 (pre-proposal)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η Διεθνική Πρόσκληση που εξαγγέλθηκε από το Δίκτυο SOLAR-ERA.NET στις 10 Δεκεμβρίου 2014, αφορά σε δύο κύρια θέματα και ειδικότερα στις τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics – PV) και Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Electricity – CSP).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Τα παρακάτω θέματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τρίτης διακρατικής πρόσκλήσης:
SOLAR-ERA.NET PV3 διακρατική πρόσκληση:

 • PV3.1 Καινοτόμες διαδικασίες για ανόργανα κύτταρα λεπτής μεμβράνης & ενότητες
 • PV3.2 Αφιερωμένες ενότητες για  τον σχεδιασμό και την κατασκευή BIPV
 • PV3.3 Ενσωμάτωση  δικτύου και μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών
 • PV3.4 Ενότητες υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκών που βασίζεται στην επόμενη γενιά c-Si ηλιακών κυτάρων
 • PV3.5 Ηλιακό γυαλί και ενθυλάκωση υλικών
 • PV3.6 Συμπυκνωτική τεχνολογία φωτοβολταϊκών
 • PV3.7 Si πρώτη ύλη, κρυστάλλωση και wafering
 • PV3.8 Οργανικά  ηλιακά κύτταρα και άλλες αναδυόμενες έννοιες


SOLAR-ERA.NET διακρατική πρόσκληση CSP3:

 • CSP3.1 Μείωση του κόστους και  αύξηση της αποδοτικότητας σε κατασκευαστικά στοιχεία
 • CSP3.2 Δυνατότητα αποστολής μέσω αποθήκευσης και υβριδισμού
 • CSP3.3 Νέα μέσα μεταφοράς θερμότητας για εργοστάσια CSP
 • CSP3.4 Καινοτόμοι θερμοδυναμικοί κύκλοι

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €200,000 (για κυπριακούς οργανισμούς), 12,000,000 (συνολικός προϋπολογισμός)

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

100%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Επιμελητήρια
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2015Εθνικό Σημείο Επαφής:

Δήμητρα Πέτσα  τηλ: 22205033,

email: dpetsa@research.org.cy.

Σημείο Επαφής EE:

N/a

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.research.org.cy/EL/news/3765.html

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter