ΚΛΕΙΣΤH

Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Περιγραφή Προγράμματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεται για το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μία φορά το χρόνο. Τα μέτρα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

Κωδικός Αναγνώρισης

2014/C383/06

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεταιγια το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μία φορά το χρόνο. Τα μέτρα πληροφόρησης αποσκοπούν , κυρίως στο να επεξηγήσουν, να   εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την ΚΓΠ και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους της.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€3,000,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Αγροτική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

29/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

05/01/2015

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.