ΚΛΕΙΣΤH

JOINT ENFORCEMENT ACTIONS UNDER THE MULTI-ANNUAL ACTION PLAN FOR THE SURVEILLANCE OF PRODUCTS IN THE EU


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

JOINT ENFORCEMENT ACTIONS UNDER THE MULTI-ANNUAL ACTION PLAN FOR THE SURVEILLANCE OF PRODUCTS IN THE EU

Κωδικός Αναγνώρισης

124/G/ENT/IMA/14/1129

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση αυτή προκηρύχθηκε στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme.

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η υποστήριξη κοινών δράσεων για την εποπτεία της αγοράς και άλλα έργα τα οποία θα συμβάλουν σε μια πιο αποδοτική και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα εντός της εσωτερικής αγοράς. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€800,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

50%-80%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Εμπόριο
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

31/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/12/2014

Σημείο Επαφής EE

European Commission
Enterprise and Industry Directorate-General
Directorate C - Single Market for Goods
Unit C1- Internal Market and its International Dimension
E-mail address: E[email protected]
Office address: N-105 3/33, B-1049 Brussels, Belgium

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.