ΚΛΕΙΣΤH

Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all

Κωδικός Αναγνώρισης

127-G-ENT-PPA-14-7722

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και θέτει σε εφαρμογή την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 σχετικά με τον τουρισμό, με ιδιαίτερη αναφορά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και βιομηχανικού τουρισμού και στον προσβάσιμο τουρισμό.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€1,000,000 (Theme A) και €650,000 (Theme B)

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

75% των επιλέξιμων δαπανών 
Μέγιστη χρηματοδότηση της ΕΕ ανά έργο: €250,000 (για τη θεματική ενότητα Α) και €180,000 (για τη θεματική ενότητα Β)

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Τουρισμός

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Επιμελητήρια
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

08/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

21/10/2014

Σημείο Επαφής EE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι

Email for Partner search: http://[email protected]

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.