ΚΛΕΙΣΤH

Training & Conferences (Programme HERCULE III)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Training & Conferences (Programme HERCULE III)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιχορηγήσεων για την οργάνωση στοχευμένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κατάλληλα συνέδρια που στοχεύουν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι δράσεις κατάρτισης προορίζονται επίσης για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των κρατών μελών, των υπό ένταξη χωρών των υποψήφιων χωρών, των κρατών μελών εκτός της ΕΕ και των διεθνών δημόσιων οργανισμών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Επιτροπή θα επιχορηγήσει δράσεις που έχουν ως στόχο:

  • Την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των χωρών που συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών,
  • Διάδοση των γνώσεων, ιδιαίτερα στον καλύτερο εντοπισμό των κινδύνων για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι δράσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω της διοργάνωσης: Συνεδρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, μαθημάτων, e-learning και εργαστηρίων, πρακτικών καταρτίσεων και  ανταλλαγών προσωπικού, ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών (συμπεριλαμβανομένων την εκτιμήσεων του κινδύνου απάτης), κλπ

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€900,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση  καλύπτει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

15/09/2014

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.