ΚΛΕΙΣΤH

Legal Training and Studies (Programme HERCULE III)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Legal Training and Studies (Programme HERCULE III)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα («Nομική Kατάρτιση»), τα οποία μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και μελετών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Επιτροπή θα δώσει επιχορηγήσεις για δράσεις που έχουν ως στόχο:

  • Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των μελετών στο συγκριτικό δίκαιο,
  • Τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών και ακαδημαϊκών (μέσω δράσεων όπως συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια), συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης της ετήσιας συνάντησης των προέδρων των συνδέσμων για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,
  • Την ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του νομικού επαγγέλματος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€550,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση καλύπτει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στην πρόσκληση, η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ακόμα και μέχρι 90% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

08/09/2014

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.