ΚΛΕΙΣΤH

Technical Assistance (Programme HERCULE III)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΗΡΑΚΛΗΣ III

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Technical Assistance (Programme HERCULE III)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει δράσεις που υλοποιούνται από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα για την καταπολέμηση της απάτης της ΕΕ («Τεχνική Βοήθεια»).

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για τέσσερα είδη ειδικών δράσεων:

  1. Αγορά και συντήρηση των μέσων έρευνας και μεθόδων, όπως εξειδικευμένη εκπαίδευση για να λειτουργήσουν αυτά τα εργαλεία,
  2. Αγορά και συντήρηση συσκευών και ζώων που απαιτούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων των εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγών, βαγονιών και οχημάτων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για τον εντοπισμό λαθραίων και παραποιημένων προϊόντων.
  3. Αγορά, συντήρηση και τη διασύνδεση των συστημάτων για την αναγνώριση των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας (Automated Number Plate Recognition Systems - ANPRS) ή κώδικες των κιβωτίων. Περιλαμβάνεται εξειδικευμένη κατάρτιση που απαιτείται για την λειτουργία των συστημάτων αυτών.
  4. Αγορά των υπηρεσιών για την υποστήριξη της ικανότητας των κρατών μελών να αποθηκεύουν και να καταστρέφουν κατασχεθέντα τσιγάρα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€7,450,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Η επιχορήγηση καλύπτει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που ορίζονται στην πρόσκληση, η επιχορήγηση μπορεί να καλύψει ακόμα και μέχρι 90% των επιλέξιμων δαπανών.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Δημόσια Διοίκηση

Δικαιούχοι

  • Κεντρική Κυβέρνηση

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/09/2014

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office
[email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/hercule-iii/index_en.htm

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.