ΠρόσκλησηCALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2014 (Health for Growth)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2014 (Health for Growth)

Κωδικός Αναγνώρισης: HP-PJ-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στη βάση τριών θεματικών προτεραιοτήτων, ως εξής:

  • Προαγωγή της Υγείας, πρόληψη ασθενειών και προώθηση υποστηρικτικού περιβάλλοντος για υγιεινό τρόπο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «υγεία σε όλες τις πολιτικές».
  • Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της Ένωσης 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Με βάση τις πιο πάνω θεματικές προτεραιότητες, οι Δράσεις προς χρηματοδότηση σε αυτή την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας για την πρόληψη και διαχείριση κύριων χρόνιων ασθενειών (διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις).
  • Προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και προληπτικού ελέγχου για ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την προαγωγή της επαγγελματικής επανένταξης των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.
  • Υποστήριξη σε τομείς που σχετίζονται με τη θεραπευτική συμμόρφωση των ασθενών, την αδυναμία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τις πολλαπλές χρόνιες καταστάσεις.
  • Χρηματοδοτική στήριξη για στατιστικά δεδομένα στον τομέα της τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στα Κράτη Μέλη.
  • Προετοιμασία της μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
  • Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €12,300,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΕ για κάθε σχέδιο/δράση ανέρχεται σε 60% ενώ το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα VII του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2014.

Θεματικές Κατηγορίες: 

Υγεία

Δικαιούχοι:

Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2014Εθνικό Σημείο Επαφής:

κα Έλενα Μακρυγιώργη
Διοικητικός Λειτουργός
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση: Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 605385
Φαξ: +357 22 605527
E-mail: emakrigiorgi@moh.gov.cy

Σημείο Επαφής EE:

Email: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter