ΚΛΕΙΣΤH

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2014 (Health for Growth)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2014 (Health for Growth)

Κωδικός Αναγνώρισης

HP-PJ-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων στη βάση τριών θεματικών προτεραιοτήτων, ως εξής:

 • Προαγωγή της Υγείας, πρόληψη ασθενειών και προώθηση υποστηρικτικού περιβάλλοντος για υγιεινό τρόπο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «υγεία σε όλες τις πολιτικές».
 • Συμβολή σε καινοτόμα, αποδοτικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της Ένωσης 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Με βάση τις πιο πάνω θεματικές προτεραιότητες, οι Δράσεις προς χρηματοδότηση σε αυτή την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας για την πρόληψη και διαχείριση κύριων χρόνιων ασθενειών (διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις).
 • Προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και προληπτικού ελέγχου για ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.
 • Ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την προαγωγή της επαγγελματικής επανένταξης των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.
 • Υποστήριξη σε τομείς που σχετίζονται με τη θεραπευτική συμμόρφωση των ασθενών, την αδυναμία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τις πολλαπλές χρόνιες καταστάσεις.
 • Χρηματοδοτική στήριξη για στατιστικά δεδομένα στον τομέα της τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στα Κράτη Μέλη.
 • Προετοιμασία της μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
 • Νοσοκομειακές λοιμώξεις – Πρόληψη και έλεγχος σε οίκους ευγηρίας και σε κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€12,300,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΕ για κάθε σχέδιο/δράση ανέρχεται σε 60% ενώ το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα VII του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2014.

Θεματικές Κατηγορίες 

 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

κα Έλενα Μακρυγιώργη
Διοικητικός Λειτουργός
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση: Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 605385
Φαξ: +357 22 605527
E-mail: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj-2014.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.