ΚΛΕΙΣΤH

FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS AND SPECIFIC GRANT AGREEMENTS FOR OPERATING GRANTS IN 2015 (Health for Growth)


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENTS AND SPECIFIC GRANT AGREEMENTS FOR OPERATING GRANTS IN 2015 (Health for Growth)

Κωδικός Αναγνώρισης

HP-FPA-2014

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2014 στοχεύει στη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς στη λειτουργία μη κυβερνητικών φορέων (επιχορηγήσεις λειτουργίας), συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, στις βασικές δραστηριότητές τους, για τη διάρκεια ενός λογιστικού έτους, με σκοπό την υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Χορηγίες για λειτουργία (Operating grants) μπορούν να χορηγηθούν σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, για κάθε προτεραιότητα που καλύπτεται από το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία.

Ωστόσο, για το 2014, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μη-κυβερνητικούς φορείς/δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της ΕΕ στους τομείς των χρόνιων ασθενειών, του καρκίνου, του HIV/AIDS, των σπάνιων ασθενειών και της πρόληψης του καπνίσματος. 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4,650,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ, μπορεί να καλύπτει μέχρι και 60% των δαπανών του φορέα που αφορούν στις επιλέξιμες δραστηριότητες, ενώ το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 80% σε περιπτώσεις εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα VII του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2014.

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Υγεία

Δικαιούχοι

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

25/09/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

κα Έλενα Μακρυγιώργη
Διοικητικός Λειτουργός
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Υπουργείο Υγείας
Διεύθυνση: Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 605385
Φαξ: +357 22 605527
E-mail: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-fpa-2014.html

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.