ΚΛΕΙΣΤH

Information and training measures for workers' organisations


Κατηγορία Προγράμματος

Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Information and training measures for workers' organisations

Κωδικός Αναγνώρισης

VP/2014/002

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση, σε ΕΕ / διεθνικό επίπεδο, τις αλλαγές στην απασχόληση, της εργασίας και του κοινωνικού διάλογου που σχετίζεται με σχετικές προκλήσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, της ποιότητας της εργασίας, της πρόβλεψης, της προετοιμασίας και της διαχείρισης της αλλαγών και αναδιάρθρωσης, της πράσινης οικονομίας, της ευελιξίας με ασφάλεια, τις δεξιότητες, της κινητικότητας και της μετανάστευσης, της απασχόλησης των νέων, της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, της ισότητας των φύλων, οι δράσεις στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, της ενεργού γήρανσης, της υγιής παράτασης της επαγγελματικής ζωής, της ενεργού ένταξης και την αξιοπρεπείας στην εργασία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στην Αγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4.140.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Έως 90%
Η αιτούμενη χρηματοδότηση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 108.000 ευρώ

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία
  • Επιμελητήρια
  • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

06/06/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ελένη Φωτίου
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βύρωνος 7
1463 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22401696/ +357 22405663
Φαξ.: +357 22670993/ +357 22663788
Email: [email protected]

Σημείο Επαφής EE

[email protected]
Budget heading 04.03.01.05
European Commission – DG EMPL/B.1 J-54 01/004
B-1049 Brussels
Belgium

Ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=403&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.