ΚΛΕΙΣΤH

Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "de minimis" που χορηγείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού σε κυπριακές επιχειρήσεις για διερεύνηση ξένων αγορών


Κατηγορία Προγράμματος

Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "de minimis" που χορηγείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού σε κυπριακές επιχειρήσεις για διερεύνηση ξένων αγορών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου οι επιχειρήσεις προτίθενται να κάνουν εξαγωγή τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Σκοπός: διερεύνηση ξένων αγορών και προώθηση των εξαγωγών κυπριακών βιομηχανικών προϊόντων .

Κάλυψη:

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 855 και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε τουριστική θέση.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποτείνονται γραπτώς προς το  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και οι αιτήσεις να παραδίδονται είτε δια χειρός, είτε  να αποστέλλονται ταχυδρομικώς  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές  ημέρες  πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€10,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

100%

Θεματικές Κατηγορίες 

  • Βιομηχανία
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (NACE, Τομέας C ) ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2014

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού / Υπηρεσία Εμπορίου

Άτομο επαφής:

Μαρία Νεοκλέους Ανδρεοπούλου, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Τηλ.: +357 22 867333

Τηλεομοιότυπο: +357 22 867227

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστοσελίδα

http://www.mcit.gov.cy/ts
× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.