ΠρόσκλησηTransfer of business (2007-2013)

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Transfer of business (2007-2013)

Κωδικός Αναγνώρισης: ACTION 118/G/ENT/CIP/13/E/NO1C06

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταφορά επιχειρήσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος για τη μεταφορά επιχειρήσεων.

Τα έργα που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα από τους πιο κάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Δημιουργία διευρωπαϊκών μοντέλων κατάρτισης για τους συμβούλους στη μεταφορά των επιχειρήσεων για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη / βελτίωση των δεξιοτήτων και των μεθόδων τους στην αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των ψυχολογικών και συναισθηματικών θεμάτων), και την προσαρμογή τους σε διαφορετικά εθνικά πλαίσια

β) Ανάπτυξη προτύπων που σχετίζονται με τις πλατφόρμες αγοραστή-πωλητή για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την πλατφόρμα

γ) Να προταθεί  ένα μοντέλο ενός αποτελεσματικού προγράμματος ευαισθητοποίησης για καλύτερο προγραμματισμό και προετοιμασία της μεταφοράς των επιχειρήσεων

δ) Να προτείνει μέτρα για τη βελτίωση και εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής δεδομένων σχετικά με τη μεταφορά των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €700,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

70%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2014Σημείο Επαφής EE:

Enterprise and Industry
ENTR-CFP-CIP13-TOB@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter