Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 19


Κωδικός: 2564


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014


Πρόσκληση για μια καινοτόμο, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιο-οικονομία: Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση είναι ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2745


Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2014


Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία με φορείς του ...
Κωδικός: 2963


Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015


Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές ...
Κωδικός: 2960


Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/03/2015


Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόµων µικροµεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και ...
Κωδικός: 2968


Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2015


Το Δίκτυο Water Works 2014, της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού «Water Challenges for a Changing World» προγραμματίζει να ανακοινώσει ...
Κωδικός: 2961


Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/09/2015


Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόµων µικροµεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και ...
Κωδικός: 3496


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016


Η πρόσκληση αφορά προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, ...
Κωδικός: 3318


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/08/2016


Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μία από τις ακόλουθες υποδομές ζωτικής σημασίας : Συστήματα νερού, Ενεργειακή Υποδομή (υποδομές και ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 3586


Όνομα Προγράμματος: EUREKA CYPRUS

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2016


Η Πρόσκληση στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων μικρομεσαίων κυπριακών επιχειρήσεων, στη δικτύωση και συνεργασία με φορείς του ...
Κωδικός: 3865


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης. Οι ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 19Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter