Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 56


Κωδικός: 4324


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4325


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4326


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 19/04/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4327


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4328


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4042


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2018


Οι στόχοι αυτού του βραβείου είναι: να ενισχυθεί η αγορά διανομής νερού στην ΕΕ με λύσεις που βασίζονται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με τεχνολογίες ...
Κωδικός: 4360


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4330


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4331


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...
Κωδικός: 4332


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2018

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/09/2018


Η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στον ενεργειακό τομέα - παράλληλα με την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης χρήσης ενέργειας, την ασφάλεια στην ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 56Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter