Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αγροτική Ανάπτυξη

Αποτελέσματα 1 μέχρι 9 από 9


Κωδικός: 2370


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014


Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων ...
Κωδικός: 2369


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014


Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στη βιώσιμη εντατικοποίηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Αφρική.
Κωδικός: 2910


Όνομα Προγράμματος: ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2015


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεταιγια το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής ...
Κωδικός: 2373


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015


Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων ...
Κωδικός: 2963


Όνομα Προγράμματος: M-ERA.NET

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/03/2015


Η Πρόσκληση εντάσσεται στις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) με τίτλο «Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματικές ...
Κωδικός: 2371


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015


Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν στην πιστοποίηση των προϊόντων διατροφής.
Κωδικός: 3337


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/09/2016


Η πρόσκληση θα υποστηρίξει μια « αγροτική αναγέννηση » , αυξάνοντας το φυσικό , κοινωνικό , πολιτιστικό και οικονομικό δυναμικό των ...
Κωδικός: 3324


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/02/2017


Η θεματική ενότητα « βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια » θα δώσει έμφαση στην ανθεκτικότητα της πρωτογενούς παραγωγής ,στην αντιμετώπιση της ...
Κωδικός: 4063


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017


Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο και στην ενίσχυση των ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 9 από 9Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter