Εθνικά Προγράμματα

Τουρισμός

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 19


Κωδικός: 2325


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2014


Σκοπός του Έκτακτου Σχεδίου είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζόμενους ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίοι ευρίσκονται σε καθεστώς αναστολής ...
Κωδικός: 2650


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2014


Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ...
Κωδικός: 2605


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής ώστε να ανταποκρίνονται στις ...
Κωδικός: 2649


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και ...
Κωδικός: 2648


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών επισιτιστικών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας ...
Κωδικός: 2678


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας ...
Κωδικός: 2957


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015


Το Σχέδιο αυτό υπάρχει για τη στήριξη της δημιουργίας, αναβάθμισης ή και συντήρησης αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και ...
Κωδικός: 2604


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015


H πολιτική παροχής φιλοξενίας στοχεύει στη περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του αθλητικού τουρισμού, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας ...
Κωδικός: 2600


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015


Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο την περαιτέρω προώθηση της Κύπρου στις προαναφερθείσες αγορές ως προορισμό για την διεξαγωγή εταιρικών ...
Κωδικός: 2601


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2015


Η προβολή του αναβαθμισμένου προϊόντος τουρισμού συνεδρίων και ταξιδίων κινήτρων της Κύπρου, η ενημέρωση των συμμετεχόντων γύρω από το συνεδριακό ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 19Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter