Εθνικά Προγράμματα

Πολιτισμός

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 36


Κωδικός: 4212


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2017


Το Πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας.  
Κωδικός: 3485


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020


Το Σχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου» αποσκοπεί στην ενίσχυση της έκδοσης (μερική χρηματοδότηση) ...
Κωδικός: 3510


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/07/2014


Ο σκοπός της σειράς είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για την εκπόνηση και έκδοση μελετών που διευρύνουν και εμβαθύνουν τις ...
Κωδικός: 3512


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2017


Το Σχέδιο αποτελεί εξειδικευμένο και ειδικά διαμορφωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών φορέων, που ...
Κωδικός: 2432


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2009


Το εν λόγω σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την προβολή και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και την ενίσχυση της ...
Κωδικός: 2436


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/03/2009


Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στη βαθύτερη αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου μέσω της λογοτεχνίας και γενικότερα της γραμματείας τους, ...
Κωδικός: 2609


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/1987


Το Σχέδιο παρέχει απευθείας χορηγία στον ιδιοκτήτη για την ολοκληρωμένη συντήρηση της διατηρητέας του οικοδομής. Η έγκριση της χορηγίας εξασφαλίζεται ...
Κωδικός: 2444


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2008


Το Πρόγραμμα αφορά σε επιχορήγηση δραστηριοτήτων που διοργανώνονται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από νέους και οργανωμένα σύνολα που εδρεύουν στην ...
Κωδικός: 2646


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2008


Το παρόν Σχέδιο Επιχορηγήσεων στοχεύει στην εφάπαξ επιχορήγηση των ιδιοκτητών οικοδομών σε ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, είτε για ανέγερση είτε ...
Κωδικός: 3645


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016


Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Εικαστικής ∆ραστηριότητας και Ανάπτυξης είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 36Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter